Klein Reels And Belts

CodeName
81.KR.A Tie Wire Reel - Aluminium IDEAL Brand
81.KR.AG Tie Wire Reel - Aluminium Generic
81.KR.P Tie Wire Reel - Plastic Generic
81.KR.B Klein Reel Belt